Địa Chỉ

634 Bis Phạm Văn Chí, Phường 8, Quận 6, Hồ Chí Minh

Giờ Mở Cửa

Daily, from 8:00 AM till 11:00 PM

Contacts:

+ 84 903 882 280