Liên hệ

Tầng 2 – Khu mỹ phẩm

Parour – Paris

Parfums Parour là công ty gia đình nổi tiếng về nước hoa tại thủ đô Paris Pháp từ năm 1986. Đến nay công ty này đã có mặt trên 70 quốc gia trên toàn thế giới.