Liên hệ

Tầng 4 – Khu ẩm thực

Chi Chi Ice Cream Rolls

Kem Chichi chinh phục bạn bằng những cuộn kem mát lạnh có đủ thứ topping, lại còn thơm mùi trái cây và béo béo vị sữa nữa. Ăn một lần 1-2 dĩa vẫn còn thòm thèm vì ngon.